Adli Muhasebe ve Hile Denetimi

Üniversite onaylı uzaktan eğitim ile sertifikanızı ve eğitiminizi hemen alabilirsiniz.

4,7
Kredi Kartına 6 Taksit
4.499,00 4.999,00

Onaylı Sertifika

Eğitimi bitirince, e-devlette geçerli ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olursunuz

Ekstra İçerikler

Eğitim sonunda, eğitmenin sizin için derlediği ekstra içeriklere ve dökümanlara erişirsiniz

Sınırsız Erişim

Eğitimi bitirince, e-devlette geçerli ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olursunuz

Tanıtım

Eğitim sürecinde alınacak teorik bilgi ve örnek vaka anlatımlarıyla, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan siz de Adli Muhasebe Uzmanı olarak bilirkişilik yapabilecek düzeye gelecek, bu alandaki nitelikli insan ihtiyacını karşılayarak kendinize ek gelir yaratabilecek ya da yeni bir mesleğe kapı aralayabileceksiniz.

Adli muhasebe eğitimi; bir muhasebesel durumun, şikayete konu ise soruşturma ya da kovuşturma aşamasında araştırılması ya da şikayete konu olsun olmasın bir iç araştırma/denetim sürecinde incelenmesi sırasında, hesap inceleme teknikleri dışında uzmanı sonuca/çözüme götürebilecek, genellikle hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi dallara ait tekniklerin birlikte değerlendirilebildiği teorik bilgilerin ve vaka deneyimlerinin aktarıldığı bir eğitimdir.

Adli muhasebeyi diğer adli bilim alanlarından ayıran en önemli özellik bu alandaki bilgi ve becerinizin artması ile herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan inceleme yaparak hizmet verebiliyor olmanızdır.

Türkiye’de Yeterli sayıda adli muhasebeci olmaması, çok sayıda vakanın atlanmasına ya da göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Adli Muhasebe Uzmanı olan muhasebeci ve malimüşavirler özel bilirkişilik hizmeti vererek son derece tatmin edici düzeyde gelir elde edebilir ve müşterilerinin mağduriyetlerini gidererek sektörde isimlerini duyurabilirler.

Bu eğitimde; Adli muhasebe konularını içeren bir kitap yayınlamış, onlarca konferans vermiş, 15 yılı aşkın bir süredir bu alanda inceleme ve raporlama yaparak hizmet veren ve alan tecrübesi oldukça yüksek uzmanımızla sizlere adli muhasebenin bütün incelikleri zengin örnek vaka sunumlarıyla anlatılacaktır.

Geniş bir saha araştırması sonucu ortaya çıkan bu eğitim sonunda katılımcılar, Adli Muhasebe Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacak, örnek vaka uygulamalarıyla tam donanımlı bir Adli Muhasebe Uzmanı olmaları sağlanacaktır.

Eğitim çok geniş kitlelere hitap etmektedir. Üniversitelerin işletme, maliye, kamu yönetimi, iktisat bölümlerinden mezun olanlar bu eğitimi alıp Adli Muhasebeci olarak sektörde yerini alacaktır.

Şüpheli bir finansal işlemin nedeni belirlenmeye çalışılırken, denetim ve araştırma yetenekleri ile benzer olaylardaki deneyimler kullanılır. Bulgular uzmanı bir suça götürsün ya da götürmesin, adli bilimsel her incelemenin sonucu üretilen metinde olduğu gibi; bir şüphenin ya da bulgunun hangi bilimsel bilgiler çerçevesinde ele alındığı adli muhasebecinin raporunda ya da mütalaasında yer alır.

Adli muhasebe de adli bilimlerin onlarca alt alanından biridir ve temelinde hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi bilimlerin bilgi varlığından faydalanır. Ayrıca disiplinlerarası bir alan olarak da neredeyse birçok tekniğini kullandığı adli belge inceleme ve adli bilişimle her an temas halindedir.

Bu nedenle ne kadar gelişmiş bir muhasebe birikimi ve deneyimine sahip olunursa olunsun, bir adli muhasebeci suçu araştırırken adli belge inceleme ve adli bilişimin inceleme ve araştırma tekniklerinden bağımsız hareket edemez. Günümüzde gerçekleştirilen çoğu hile, suiistimal, dolandırıcılık, sahtekarlık ve manipülasyon ya kağıt belgenin ya da dijital belge ve işlemlerin tahrifatı, değiştirilmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi, yok edilmesi gibi yollarla meydana gelmektedir. Bu sebeple eğitime adli belge inceleme ve adli bilişim eğitimi ile başlıyoruz.

 

 • Devlette ve özel sektörde geçerli olan adli muhasebe uzmanlığı sertifika programını tamamlayanlar birkaç farklı alanda önemli fırsatları yakalayabilir.
 • Muhasebeciler ve mali müşavirler, çok sayıda muhasebecinin olduğu ve birçoğunun tatminkar ücretle çalışamadığı bir ortamda, ihtiyacın ve dolayısıyla getirinin çok olduğu adli alana geçiş sağlayabileceklerdir. Bu kişiler bilirkişi olarak ek gelir sağlayabilir, ünvan değişikliği imkanı yakalayabilir ya da kendi danışmanlık firmalarını kurabilirler.
 • Denetçiler ve müfettişler, araştırmalarına konu kişi ve kurumları, olası kayıpların ve kaçakların hangi usullerle ve nerelerden gerçekleştiğini bilerek görevlerini yerine getirebilirler ve bu yolla meslektaşlarına göre avantaj edinebilirler. Adli Muhasebe Eğitimi
 • Değişen suç ve suçlu tiplerinin ortaya çıkmasıyla avukatlar da tematik olarak kendilerini ayrıştırmaktadır. Adli muhasebe uzmanlığı alan avukatlar meslektaşları arasında bu yönleriyle öne çıkarlar. Özellikle çok sayıda usulsüzlük ve suistimalin olduğu bu günlerde bu davaların aranan kişileri haline gelebilirler.
 • Böylece daha fazla gelir elde etme yanında, davalarındaki ağırlıklarını artırabilir, mağduriyetin ispatı, suçsuzluğun ortaya çıkarılması ve suç vasfının değiştirilmesinde daha geniş bir öngörü ortaya koyabilirler.
 • Özellikle büyük mali hareketliliklerin yaşandığı banka ve sigorta firmalarında, teftişe konu durumların incelenmesi ya da yaşanmadan önlenmesi adına sigortacılar ve bankacılar bu eğitimi alabilirler.
 • Mali kolluk güçlerinin izledikleri ve araştırdıkları kişileri ve şirketlerin işlemiş olabilecekleri ve işleyebilecekleri suçlarla ilgili farkındalıklarını arttırmaları zorunludur. Gelişmelere paralel olarak suç türleri her geçen gün değişmekte ve yeni suçlu tipleri ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple mali suçları soruşturan operasyonel kolluk birimleri mali suistimalerin soruşturulmasında muhasebesel kritik bilgi ve soruşturma tekniklerine sahip olurlar.
 • Bilirkişi olma fırsatı; Bilirkişilik Daire Başkanlığının istediği standarları yerine getirerek bilirkişilik yapıp adliyeden dosya başına 500-1000 TL arası ücret alabileceği gibi avukatlar ve mağdurların inceleme taleplerinden dosya başı yüksek gelir elde edebilirler.
 • Mütalaa yazabilirsiniz; Bu eğitim sonunda kendinizi geliştirerek avukatlarla çalışabilir ve müvekkilleri için mütalaa yazabilirler. Buradaki mütalaa ücretlerinin ucu açıktır. Kritik dosyalarda alınan mütalaa ücretleri 30-40 bin liralara kadar çıkabilmektedir.
 • Kendi firmanızı kurabilirsiniz; Herhangi bir yatırım maliyeti olmaksızın inceleme yapmaya başlayabileceğiniz bir firma kurarak bu işi büyük ölçekli yapmanız mümkündür.
 • Yukarıda saydıklarımız Adli muhasebe Uzmanlarının iş imkânlarından sadece bazılarıdır. KOSGEB’in ARGE ve Girişimcilik programlarından da destek alınması mümkündür. PGA Akademi bu hususta sizlere ücretsiz danışmanlık verir.

KAZANIMLAR:

 • Bu eğitimle adli muhasebe incelemesi yapacak kadar bilgi birikimi ve bol uygulama ile tecrübe edinmiş olacaksınız. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bi

 • KİMLER BU EĞİTİMİ ALABİLİR

  • Mali müşavirler
  • Muhasebeciler
  • İşletme Mezunları
  • Maliye Mezunları
  • İktisat Mezunları
  • Kamu Yönetimi Mezunları
  • Ticaret Meslek Lisesi Mezunları
  • Denetçiler
  • Müfettişler
  • Sigortacılar
  • Bankacılar
  • Avukatlar
  • Mali Kolluk Güçleri
  • Asker
  • Polis
  • Kendini Geliştirip Ek Gelir Elde Etmek İsteyen Herkes

1.Bölüm Adli Muhasebe

Adli Muhasebe Nedir?
Adli Muhasebenin Tarihi?

2.Bölüm Hile Denetimi
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 1
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 2
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 3
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 4
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 5
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 6
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 7
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 8

3.Bölüm Sorgulama Teknikleri
Sorgu Teknikleri Eğitimi 1
Sorgu Teknikleri Eğitimi 2
Sorgu Teknikleri Eğitimi 3
Sorgu Teknikleri Eğitimi 4
Sorgu Teknikleri Eğitimi 5

4.Bölüm Sözleşme
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Sözleşme Eğitimi
Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma
Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma Eğitimi 1

5.Bölüm Raporlama
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Raporlama Eğitimi

6.Bölüm Hile Denetimi için gerekli örnek belgeler
Rapor Teslim Tutanağı
Sözleşme
Tutanak Kapak
Denetim Raporu
Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma Modülleri
Hile Önleme Listesi
Kırmızı Bayraklar

Adli Muhasebe Ders Notu (Kitabı)
Adli Muhasebe Ders Notu (Kitabı)

Adli Muhasebe - Bilanço Okuma Teknikleri
Finansal Tabloları Neden İnceleriz
Bilançoya Giriş
Mali Analist Bilançoyu Nasıl İnceler
Bilanço Hesaplarının İncelenmesi
Banka Mevduatı Hesabı
Menkul Değerler Hesabı
Ticari Alacaklar Hesabı
Ortaklardan Alacaklar Hesabı
Gelecek Aylara Dair Gider ve Gelir Tahakkukları Hesabı
Diğer Alacaklar Hesabı
Stoklar Hesabı
Yıllara Yaygın Aktif-Pasif İnşaat Onarım Maliyetleri
Duran Varlıklar & Bağlı Değerler
Bağlı Menkul Kıymetler
Maddi Duran Varlıklar
Amortismanlar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Banka Kredileri
Ticari Borçlar
Öz Kaynaklar
Firmaların Kısa Süreli Fon İhtiyacının Saptanması
Finansal Analiz Teknikleri
Bilanço Okuma ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti
Balkanlar Mobilya A.Ş.
Balkanlar Mobilya A.Ş. Gelir Tablosu
Balkanlar Mobilya A.Ş. Bilanço

Adli Muhasebe Online Dersler
Adli Muhasebe Online - 1
Adli Muhasebe Online - 2


Eğitmen Bilgisi

PGA Akademiye Kaydolun

PGA Akdemi ile kariyerinize birlikte yön verelim.

Hemen Başvur
Kurs Puanı
4,7

PGA Akademiye Kaydolun

PGA Akdemi ile kariyerinize birlikte yön verelim.

Hemen Başvur